ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

กรมประมงรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครออนไลน์ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 31 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2566 ทำสัญญาจ้างครั้งแรก 12 อัตรา กรณีมีตำแหน่งว่างภายหลังสามารถเรียกทำสัญญาจ้างได้ทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ บัญชีมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ประกาศรายชื่อ รายละเอียด https://fisheries.thaijobjob.com/https://www4.fisheries.go.th/rgm-songkhla ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

เลขที่ 79/2 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

  074312037, 074311276,074312746,074313155

  074314797

  fiqd.songkhla@dof.mail.go.th

 แผนที่ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง