บุคลากร ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา
นายวิกรมนัส เอื้อวิทูทิช

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา เลขที่ 79/2 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000