กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 497 UIP | อ่าน: 989 ครั้ง

www4.fisheries.go.th/plandof


ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!

ยังไม่มีข้อมูลเหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง!

 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น5 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

 แผนที่กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
Latitude:13.844481   Longitude:100.575497