กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ

 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 441 UIP | อ่าน: 1.1K

www4.fisheries.go.th/planandbudgetยังไม่มีบทความหน้าหลัก!

ยังไม่มีข้อมูลเหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง!

 กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ

  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองแผนงาน

อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น5 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

 แผนที่กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ
Latitude:13.844481   Longitude:100.575497