กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ ??

สมัครได้ทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564

ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ?? http://file.fisheries.go.th/f/e5a9a8e20f/ แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 738 UIP | อ่าน: 1.4K

www4.fisheries.go.th/personnel-welfare

ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!

ยังไม่มีข้อมูลเหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง!

 กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

 แผนที่กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
Latitude:13.8558182   Longitude:100.5766298

ยังไม่มีรูปหน่วยงานของท่าน!