บุคลากรกลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์


นางสาวจิตรตรี โปร่งจิตต์

หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
(ชำนาญการ)
    


นางสตตบงกช กล่ำศรี

นักทรัพยากรบุคคล
(ชำนาญการ)
    
นางจิราภรณ์ แถมเดช

นักทรัพยากรบุคคล
(ปฏิบัติการ)
    


- ว่าง -

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นางชุติมา นฤภัย ชาคัม

บุคลากร
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศศิโสม ไทรหอมหวล

บุคลากร
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปวีณ์กร ทรัพย์วิศาลกุล

บุคลากร
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900