กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ ??

สมัครได้ทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564

ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ?? http://file.fisheries.go.th/f/e5a9a8e20f/


 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 902 UIP | อ่าน: 2.1K

www4.fisheries.go.th/personnel-hrd
 กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 แผนที่กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Latitude:13.8560735   Longitude:100.5765852

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2020-06-23 11:56:00 น. (ลำดับที่: 361)