กลุ่มบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมง


https://www4.fisheries.go.th/irrhg

ยังไม่มีข่าวกิจกรรม!
ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!

ยังไม่มีเอกสาร/สื่อ!
ยังไม่มีข้อมูลเหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง!

 กลุ่มบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมง

  

  กลุ่มบูรณะแหล่งน้ำ

  กรมประมง อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 6 เลขที่ 50 เกษตรกลาง บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900

 

   โทร : 02-561-04159

   ภายใน :13606,13629

  brnbkk@hotmail.com

  แผนที่กลุ่มบูรณะ
  Latitude:13.843663   Longitude:100.5755243

  13606

  025614159

  brnbkk@hotmail.com

 แผนที่กลุ่มบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมง

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ยังไม่มีรูปหน่วยงานของท่าน!