บุคลากร กลุ่มบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมง

นายนิพนธ์ จินดารัตน์

หัวหน้ากลุ่มบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมง
(นายช่างเครื่องกลอาวุโส)
    


นายเฉลย รักสุข

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
    


นายปราโมทย์ วงษ์บำราษ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
    


นายสุกฤษณ์ เปียสะคร้าน

นักจัดการงานทั่วไป
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมง

   กลุ่มบูรณะแหล่งน้ำ   กรมประมง อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 6 เลขที่ 50 เกษตรกลาง บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900      โทร : 02-561-04159    ภายใน :13606,13629   brnbkk@hotmail.com   แผนที่กลุ่มบูรณะ   Latitude:13.843663   Longitude:100.5755243    brnbkk@hotmail.com   13606   025614159