ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคามhttps://www4.fisheries.go.th/if-m_sarakhamการแอบอ้างเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดทำรายงานฉบับพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๖ ปี    16

กรมประมงเตรียมแผนหน้าฝน ปี 65 เตือนเกษตรกร เฝ้าระวัง พร้อมรับมือ ตามข้อควรปฎิบัติ   25

กรมประมงเตรียมแผนคุมภัยแล้ง ปี 65 เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง พร้อมรับมือ   75

กรมประมง”สร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งด้านประมง ปี 2565”   143

“กรมประมง” เตือน “เกษตรกร” เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศ ในช่วงฤดูหนาว   89

การแอบอ้างเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดทำรายงานฉบับพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๖ ปี    16

กรมประมงเตรียมแผนหน้าฝน ปี 65 เตือนเกษตรกร เฝ้าระวัง พร้อมรับมือ ตามข้อควรปฎิบัติ   25

กรมประมงเตรียมแผนคุมภัยแล้ง ปี 65 เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง พร้อมรับมือ   75

กรมประมง”สร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งด้านประมง ปี 2565”   143

“กรมประมง” เตือน “เกษตรกร” เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศ ในช่วงฤดูหนาว   89
   02 ธ.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ประมง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    01 ธ.ค. 2565  กพท.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง กองว..    01 ธ.ค. 2565  กตป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin..    01 ธ.ค. 2565  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวางเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิ..    30 พ.ย. 2565  กตป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกอ..  อ่านทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

  ๒๐  หมู่ ๑๓  ต.แก่งเลิงจาน  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  ๔๔๐๐๐

  ๐๔๓ ๗๗๗๔๓๙

  ๐๔๓ ๗๗๗๔๓๙

  ifmahasarakham@gmail.com

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

 แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง