ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมประเภทสไลด์โชว์!


https://www4.fisheries.go.th/gag

ยังไม่มีข่าวกิจกรรม!
ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!

ยังไม่มีเอกสาร/สื่อ!
   02 ธ.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ประมง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    02 ธ.ค. 2565  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    02 ธ.ค. 2565  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ชว2923 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและ..    02 ธ.ค. 2565  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    02 ธ.ค. 2565  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ..  อ่านทั้งหมด

 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

  กรมประมง อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 

  02-579-5281

  02-579-5281

  iffrrdi@hotmail.com

 แผนที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง