บุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
นางสาวธนิชยา แก้วคำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(ชำนาญการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

 กรมประมง อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900     iffrrdi@hotmail.com   02-579-5281   02-579-5281