สำนักงานประมงจังหวัดน่านhttps://www4.fisheries.go.th/fpo-nanประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร และวัสดุเวชภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านการเกษตรในพื้นที่ คทช.   133

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   165

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ   319

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   131

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ แบบ บก.06 (จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 โครงการ) ประจำปีงบประมาณ 2564   164

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร และวัสดุเวชภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านการเกษตรในพื้นที่ คทช.   133

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   165

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   131

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ แบบ บก.06 (จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 โครงการ) ประจำปีงบประมาณ 2564   164

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b...   152
   09 ธ.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ประมง จำนวน 1 งาน ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    09 ธ.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้..    09 ธ.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    09 ธ.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    09 ธ.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..  อ่านทั้งหมด


 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

  ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

  054716421

  054716420

  fpo-nan@dof.in.th

 แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน แฟนเพจ

ยังไม่มีรูปหน่วยงานของท่าน!

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง