สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (รายละเอียด)

 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน


https://www.fisheries.go.th/fpo-nakhonphanom

RSS-สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางประทับจำนวน 20 อัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางประทับจำนวน 20 อัน  อ่าน 8 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลาตะเพียนขาว Neo male เชิงพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในโครงการส...  อ่าน 14 14
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อ่าน 17 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางประทับ จำนวน 11 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางประทับ จำนวน 11 รายการ  อ่าน 17 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างสถานที่และเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างสถานที่และเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 16 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางประทับจำนวน 20 อัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางประทับจำนวน 20 อัน  อ่าน 8 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลาตะเพียนขาว Neo male เชิงพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในโครงการส...  อ่าน 14 14
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อ่าน 17 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางประทับ จำนวน 11 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางประทับ จำนวน 11 รายการ  อ่าน 17 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างสถานที่และเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างสถานที่และเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 16 16
   31 พ.ค. 2566  สลก.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุประปา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    31 พ.ค. 2566  สลก.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างการเพิ่มลิขสิทธิ์ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงา..    31 พ.ค. 2566  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูเข้า-ออกห้องปฏิบัติงานกองบริหารการคลัง ชั้น 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบ..    31 พ.ค. 2566  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    31 พ.ค. 2566  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรื้อถอนโรงสูบน้ำพร้อมหอถังเก็บน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..  อ่านทั้งหมด

รายละเอียดสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

ที่อยู่  213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม

เบอร์โทรศัพท์  042511388

FAX  042513107

email  fish_nakhonphanom@windowslive.com

แผนที่..คลิก แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น..คลิก ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง

CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs IPv6