ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาครhttps://www4.fisheries.go.th/sfirc


   02 ธ.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ประมง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    01 ธ.ค. 2565  กพท.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง กองว..    01 ธ.ค. 2565  กตป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin..    01 ธ.ค. 2565  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวางเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิ..    30 พ.ย. 2565  กตป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกอ..  อ่านทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

  127 หมู่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เบอร์โทรศัพท์ 034-457424, 034-861513-15

  • ผู้อำนวยการศูนย์ ต่อ 222
  • ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 210
  • ฝ่ายจัดการตัวอย่างและรายงานผล ต่อ 301, 302 และ 305
  • ฝ่ายรับรองคุณภาพสินค้าประมง 034861511
  • Catch Cer. ต่อ 304 / Processing Statement ต่อ 307 / Health Cer. ต่อ 306, 308 เบอร์ตรง 034816512 / Checking ต่อ 309
  • ฝ่ายตรวจรับรองโรงงาน ต่อ 402, 403 และ 404 เบอร์ตรง 034861510
  • Traceability ต่อ 405, 406
  • ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลฯ ต่อ 116 และ 115
  • ฝ่ายวิเคราะห์ทางกายภาพ ต่อ 122 และ 121
  • ฝ่ายวิเคราะห์ทางเคมี ต่อ 124 และ 125
 

  034-457424, 034-861513-15

  034-457-423

  sfirc_center@dof.mail.go.th

  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร สังกัด กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง

• E-Certificate

• PPS

• Thai Flag

 แผนที่ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง