ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร


 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 14.8K | อ่าน: 64.7K

www4.fisheries.go.th/sfirc ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

  127 หมู่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร สังกัด กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง

• E-Certificate

• PPS

• Thai Flag

 แผนที่ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร
Latitude:13.498305   Longitude:100.308619

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2017-03-28 08:56:00 น. (ลำดับที่: 181)