คลังข้อมูลระเบียบ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การใช้รถราชการ  (119)   การสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐของกรมประมง  (79)  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ผู้ร... (55)  แนวทางการตรวจสอบและตัวอย่างใบสำคัญประกอบการเบิกจ่าย (ฉบับที่ 2/2564)  (47)  12 ส.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชช... (42)  ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่... (39)  ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่... (39)  แบบฟอร์มตารางค่าสาธารณูปโภคประจำเดือน กรกฎาคม 2564  (26)  แนวทางการตรวจสอบภายใน ด้านการรับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB ... (20)  คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ... (18)