รับสมัครงาน

08 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คลองใหญ่ : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ  6
08 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คลองใหญ่ : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการด้านการสื่อสาร  3
08 ก.ค. 2563  กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะการจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะ  13
03 ก.ค. 2563  กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง  33
03 ก.ค. 2563  กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง : พนักงานราชการ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการ  82
02 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14
02 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11
02 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานเพื่อปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11
01 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลเพื่อบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25
01 ก.ค. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) : พนักงานราชการ  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง  55
26 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์  42
26 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน  25
26 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาและบริการ  25
26 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20
26 มิ.ย. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นราธิวาส : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานเจ้าหน้าที่สื่อสาร (นายนครินทร์ ซิ้มเจริญ) จำนวน 1 อัตรา  18
26 มิ.ย. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นราธิวาส : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ (น.ส.เฟาซียะห์ บูละและนายณัฐพงศ์ ภิรมย์หิรัณย์) จำนวน 2 อัตรา  15
26 มิ.ย. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นราธิวาส : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (นางนิศาชล ศรีสุข) จำนวน 1 อัตรา  12
26 มิ.ย. 2563  กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ : พนักงานราชการ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสถานะ ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง  56
26 มิ.ย. 2563  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) : พนักงานราชการ  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักยนต์ชั้น ๑  46
26 มิ.ย. 2563  กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะการจ้างพิมพ์เกียรติบัตร โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Fermer)  13
26 มิ.ย. 2563  กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ  8
25 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) : พนักงานราชการ  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 3 และช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 3   143
24 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน  35
23 มิ.ย. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ระนอง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563  26
23 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  34
23 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27
23 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุการเกษตร  24
23 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ  16
18 มิ.ย. 2563  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  *ผู้ชนะจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  44
18 มิ.ย. 2563  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  *ผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานด้านวิชาการประมง  34