ประกาศหน่วยงาน

 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศเมียนมา

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายกิตติพัทธ์ แก้วใส หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศเมียนมา สินค้าสัตว์น้ำแช่เย็น ได้แก่ กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม และผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำ ได้แก่ น้ำปลา เนื้อปลาบดปรุงแต่ง ปลาซาร์ดีนปรุงแต่งบรรจุกระป๋อง จากการตรวจสอบพบว่าเอกสารถู

ประจำเดือนมิถุนายน 2563

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้คำปรึกษาแนะนำ ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการ

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้คำปรึกษาแนะนำ ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการ เกี่ยว

ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ขอความร่วมมือ งดการเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอยและการเผาในที่โล่งอื่นๆทุกกรณี

ประจำเดือนมิถุนายน 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สนับสนุนพันธุ์ปลาให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก สนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล เพื่อปล่อย ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล บริเวณท่ายกซุง ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บร