การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ


การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

3.4 ปริมาณสัตว์น้ำนำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาครประจำปี 2564

เดือน

ปลาทูน่า

ปลาเบญจพรรณ

หมึก

ปู

รวม

ปริมาณ

(ตัน)

มูลค่า

(ล้านบาท)

ปริมาณ

(ตัน)

มูลค่า

(ล้านบาท)

ปริมาณ

(ตัน)

มูลค่า

(ล้านบาท)

ปริมาณ

(ตัน)

มูลค่า

(ล้านบาท)

ปริมาณสัตว์น้ำ

(ตัน)

มูลค่า

(ล้านบาท)

มกราคม

8,187.682

869.608

-

-

-

-

-

-

8,187.682

869.608

กุมภาพันธ์

5,823.334

254.620

-

-

-

-

-

-

5,823.334

254.620

มีนาคม

6,189876

263.922

-

-

-

-

-

-

6,189876

263.922

เมษายน

2,790.197

132.796

-

-

-

-

-

-

2,790.197

132.796

พฤษภาคม

5,253.511

248.803

-

-

-

-

-

-

5,253.511

248.803

มิถุนายน

3,160.850

147.490

-

-

-

-

-

-

3,160.850

147.490

กรกฎาคม

2,964.450

134.769

-

-

-

-

-

-

2,964.450

134.769

รวม

34,369.900

2,052.008

-

-

-

-

-

-

34,369.900

2,052.008

 

** ที่มา : ข้อมูลจากศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564