จำนวนแปลงใหญ่ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

1.แปลงใหญ่ปลากะพงประมงชายฝั่ง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  สมาชิก  28  ราย ผู้จัดการแปลง  นายสมหวัง  สนธิวงค์

2. แปลงใหญ่ปลากะพงขาวบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สมาชิก 24 ราย ผู้จัดการแปลง นายไฝ ปิ่นแก้ว