จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด

ท่าเทียบเรือ [2020-02-27 ] สัตว์น้ำควบคุม  [2020-02-27 ] หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงพื้นที่  [2020-02-27 ] งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 (บาท) [2020-02-27 ] จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง [2020-02-27 ] ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด [2020-02-27 ] จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2020-02-27 ] จำนวนศูนยืเรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) [2020-02-27 ] จำนวนประมงอาสา  [2020-02-27 ] ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ [2020-02-27 ] ปริมาณผลผลิตจากประมง (ในรอบปี 2562) [2020-02-27 ] การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ [2020-02-27 ] จำนวนแปลงใหญ่ [2020-02-27 ] จำนวนเรือประมงทั้งหมด  [2020-02-27 ] จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด  [2020-02-27 ] จำนวนพื้นที่แหล่งน้ำจืด  [2020-02-27 ] จำนวนพื้นที่แหล่งน้ำปิด  [2020-02-27 ] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-27 ] จำนวน ทบ.3 [2020-02-27 ] จำนวน ทบ.2 [2020-02-27 ] จำนวน ทบ.1 / พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่) [2020-02-27 ]
อ่านทั้งหมด 

จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด  

 เผยเเพร่: 2020-02-27  |  อ่าน: 354 ครั้ง

 

1. วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร

2. วัดกระโจมทอง  ตำบลหลักสอง  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  

3. วัดสุนทรสถิต  ตำบลอำแพง  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  

4. วัดนางสาว  ตำบลท่าไม้  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร

5. วัดท่าไม้   ตำบลท่าไม้  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร

7. วัดท่ากระบือ  ตำบลบางยาง  อำเภอกระทุ่มแบน   จังหวัดสมุทรสาคร

7. วัดศาลพันท้ายนรสิงห์  ตำบลพันท้ายนรสิงหื  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร