จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

1. วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร

2. วัดกระโจมทอง  ตำบลหลักสอง  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  

3. วัดสุนทรสถิต  ตำบลอำแพง  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  

4. วัดนางสาว  ตำบลท่าไม้  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร

5. วัดท่าไม้   ตำบลท่าไม้  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร

7. วัดท่ากระบือ  ตำบลบางยาง  อำเภอกระทุ่มแบน   จังหวัดสมุทรสาคร

7. วัดศาลพันท้ายนรสิงห์  ตำบลพันท้ายนรสิงหื  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร