จำนวนพื้นที่แหล่งน้ำจืด  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติ

1.แหล่งน้ำจืด  จังหวัดสมุทรสาคร ไม่มีแหล่งน้ำจืด ที่เป็นแหล่งน้ำปิดขนาดใหญ่ มีแม่น้ำท่ทาจีนไหลผ่านจังหวัดดยมีความยาวประมาณ 325  กิโลเมตร  และมีลำคลองกว่า 130 สาย

2.แหล่งน้ำกร่อย / เค็ม  จังหวัดสมุทรสาคร  มีชายฝั่งทะเลยาว  41.8  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทำการประมงในเขตจังหวัดสมุทรสาคร  ระยะ  12  ไมล์ทะเล  หรือ 548,625  ไร่