จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น


จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  1  แห่ง  

ด้านการแปรรูป 2 แห่ง

ด้านการทำการประมง  8  แห่ง