จำนวน ทบ.1 / พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่)

จำนวน ทบ.1 / พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่) 

 เผยเเพร่: 2020-02-27 |  อ่าน: 492 ครั้ง


              2.1 ข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

                        การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีศักยภาพของจังหวัดสมุทรสาครพื้นที่การเลี้ยงรวม 56217.51ไร่ เกษตรกรจำนวน 3,428ราย

 

ภาพรวมสินค้าประมงที่มีศักยภาพของจังหวัดสมุทรสาคร

รายการ

เกษตรกร (ราย)

จำนวนพื้นที่ (ไร่)

ผลผลิตรวม (ตัน)

ราคา/ตัน

(บาท)

มูลค่าผลผลิต
(ล้านบาท)

 

 
   

1. กุ้งขาวแวนนาไม

1,730

28,781.59

22,398.51

141,100

3,160.43

   

2. ปลาสลิด

228

3,431.53

6,863.06

90,000

617.68

   

3. ปลากะพงขาว

108

1,386.05

2,301.19

90,000

207.11

   

4. หอยแมลงภู่

178

974.38

12,861.83

15,000

192.93

   

5. ปลานิล

450

4,805.69

3,154.77

40,000

126.19

   

6. กุ้งก้ามกราม

11

78.45

75.27

250,000

18.82

   

7. ปลาดุก

17

214.31

321.47

30,000

9.64

   

8. ปลาตะเพียน

89

320.38

96.11

30,000

2.88

   

9. กุ้งกุลาดำ*

235

6,840.61

3,420.31

250,000

855.08

   

10. กุ้งแชบ๊วย*

81

2,211.00

1,105.50

250,000

276.38

   

11. หอยแครง*

179

5,046.73

2,523.37

120,000

302.80

   

12. ปูทะเล*

34

1,102.54

44.10

650,000

28.67

   

13. จระเข้

9

1.14

-

-

-

   

14. อื่น ๆ

79

1,023.11

-

-

-

   

รวม

3,428

56,217.51

55,165.47

 

5,798.60

   

 

* ลำดับที่ 9, 10, 11 และ 12 (กุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย หอยแครง และปูทะเล) เป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำหลายชนิดในหน่วยเดียวแบบธรรมชาติจำแนกพื้นที่การเลี้ยงตามชนิดสัตว์น้ำหลักที่เกษตรกรแจ้งไว้ตามแบบ ทบ.1

** ที่มา : ข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564