จัดอบรมหลักสูตร "การแปรรูปปลากระพงขาว เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต" ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ปลากระพงประมงชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร

ลงพื้นที่พบปะตรวจประเมินและให้ข้อแนะนำร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ? เพื่อ.. [2020-12-02 ] ขอประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง และการอนุ.. [2020-11-02 ] ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เก็บขยะในแม่น้ำลำคลอง.. [2020-09-09 ] ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมตอบแบบสอบถามเกษตรกรโครงก.. [2020-08-27 ] ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมตอบแบบสอบถามเกษตรกรโครงก.. [2020-08-27 ] จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดออนไล.. [2020-08-21 ] ร่วมตรวจกับคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแ.. [2020-08-21 ] ร่วมตรวจกับคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแ.. [2020-08-21 ] เข้าร่วมดำเนินการตามโครงการมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โดยบูรณา.. [2020-08-21 ] ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด .. [2020-08-21 ]
อ่านทั้งหมด 

จัดอบรมหลักสูตร "การแปรรูปปลากระพงขาว เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต" ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ปลากระพงประมงชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร 

 เผยเเพร่: 2020-08-21  |  อ่าน: 429 ครั้ง

 

วันที่ 14  สิงหาคม 2563  สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) จัดอบรมหลักสูตร "การแปรรูปปลากระพงขาว  เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต" ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ปลากระพงประมงชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร ณ โรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) ตำบลบ้านบ่อ  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  ดดยมีวิทยากรจากกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  กรมประมง    มาให้ความรู้ด้านการแปรรูปปลากระพง และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติแปรรูปปลากระพง (เมนูเบอร์เกอร์ปลากระพงและหนังปลากระพงทอดกรอบ)  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกแปลงใหญ่  แปรรูปสินค้าผลผลิตของวแปลงใหญ่ สร้างมูลค่าให้กับสินค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มีความหลากหลายใากขึ้น