เจ้าหน้าที่บริการไม่สุภาพโปรดแจ้ง >>>ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล<<<


[2023-05-24] ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพน.. [2023-05-16] การสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการและผู้อำนวยการฝ่ายฝึก.. [2023-04-04] กรมประมงเรียกรายงานตัว.. [2023-03-31] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งฯ.. [2023-02-27] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง.. [2023-02-24] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566.. [2023-01-16] ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่า.. [2022-12-09] การเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง.. [2022-12-02] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็น.. [2022-12-01] คำสั่งต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป.. อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่บริการไม่สุภาพโปรดแจ้ง >>>ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล<<< 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

- เจ้าหน้าที่บริการไม่สุภาพ

- ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ

- เสนอแนะการให้บริการ

โปรดแจ้งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่ QR Code ตามที่แนบ