คลินิก HR ทุกปัญหามีทางออก ทุกปัญหามีทางแก้ ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ ความคิดเห็นการบริหารงานบุคคล Click ที่นี่!!!!


[2023-05-24] ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพน.. [2023-05-16] การสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการและผู้อำนวยการฝ่ายฝึก.. [2023-04-04] กรมประมงเรียกรายงานตัว.. [2023-03-31] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งฯ.. [2023-02-27] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง.. [2023-02-24] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566.. [2023-01-16] ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่า.. [2022-12-09] การเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง.. [2022-12-02] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็น.. [2022-12-01] คำสั่งต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป.. อ่านทั้งหมด 

คลินิก HR ทุกปัญหามีทางออก ทุกปัญหามีทางแก้ ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ ความคิดเห็นการบริหารงานบุคคล Click ที่นี่!!!! 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ทุกปัญหามีทางออก ทุกปัญหามีทางแก้
ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ
ความคิดเห็นการบริหารงานบุคคล
สังกัดกรมประมงได้ที่ คลินิก HR
คลินิกสำหรับบุคลากรกรมประมง
ทุกเรื่องมีคำตอบ ทุกปัญหาจะได้รับการแก้ไขเปิดให้บริการทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุดราชการ