ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างประจำ 


- ประกาศผลการคัดเลือก

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 ปจ.ฉะเชิงเทรา (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 ปจ.ตราด (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 ปจ.นครศรีธรรมราช (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อหาความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กพจ.
(รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อหาความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กตป. (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อหาความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กพช. (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อหาความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กตป
(รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กตส
(รายละเอียด).

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กปจ.
(รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กอส.
(รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กพช.
(รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กพจ.
(รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กตป. (รายละเอียด)

-  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กพท. (รายละเอียด)

-  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กพจ. (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กปจ. (รายละเอียด)

-  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กพช. (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กพอ. (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กพส. (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กยผ. (รายละเอียด)

- ประกาศรับสมัคร

ปี 2565

-  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 
กองตรวจการประมง (รายละเอียด)

-  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 
ปจ.ตราด (รายละเอียด)

 

 

ปี 2564

-  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 
ปจ.นครศรีธรรมราช (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 ปจ.ฉะเชิงเทรา (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กพช.
(รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กพจ.
(รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 ปจ. นครศรีธรรมราช (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กตป. (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 ปจ.ตราด (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กตป.
(รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กปจ.
(รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กตส.
(รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กอส.
(รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กพช.
(รายละเอียด).

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กพจ. (รายละเอียด)

 

ปี 2563

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กตป. (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กค.   (รายละเอียด) 

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ  4 กพท. (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ  4 กปจ. (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ  4 กพจ. (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ  4 กพช. (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ  4  กพอ. (รายละเอียด)

- ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือเวียน

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราขการ พ.ศ. 2537 (รายละเอียด)

- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (รายละเอียด)

-คำสั่งกรมประมง ที่ 780/2556 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ(รายละเอียด)
-คำสั่งกรมประมง ที่ 779/2556 เรื่อง เลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ(รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยุ่ในข่ายได้รับการพิจารณา
เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยุ่ในข่ายได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำซึ่งครบเกษียณอายุ
ผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น (รายละเอียด)
- ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา
เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 และเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 6
ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (รายละเอียด)
- ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น (รายละเอียด)

- รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น (รายละเอียด)
- รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 ครั้งที่ 2
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 (รายละเอียด)
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(รายละเอียด)

- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 22 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำ(รายละเอียด)
- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 36 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (รายละเอียด)
- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 44 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูงของลูกจ้างประจำ (รายละเอียด)
- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 46 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับอัตราค่าจ้างฯ (รายละเอียด)

- การตัดโอนลูกจ้างประจำ

- การปรับระดับชั้นงาน

 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 315 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (รายละเอียด)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อปรับระดับชั้นงาน (รายละเอียด)
 • หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (เอกสารแนบ 1)
 • ตัวอย่างหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ 2)
 • ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ (เอกสารแนบ 3)
 • ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกฯ (เอกสารแนบ 4)
 • ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกและประเมิน (เอกสารแนบ 5)
 • แนวทางปฏิบัติในการทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีด (เอกสารแนบ 6)
 • แผนปฏิบัติการปรับระดับชั้นงานตำแหน่งลูกจ้างประจำ สังกัดกรมประมง (เอกสารแนบ 7)
 • แบบฟอร์มที่ 1 ถึงแบบฟอร์มที่ 14 (รายละเอียด)
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  - แบบ ลปจ.1 ตำแหน่งเดิม (แบบฟอร์มที่ 1)
  - แบบ ลปจ.1 ตำแหน่งใหม่ (แบบฟอร์มที่ 2)
  - แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคล ระดับ 1 - ระดับ 3 (แบบฟอร์มที่ 3)
  - บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (แบบฟอร์มที่ 4)
  - บัญชีรายละเอียดตำแหน่งที่จะคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 5)
  - ใบสมัครคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 6)
  - แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคลฯ ระดับ4 และระดับหัวหน้า (แบบฟอร์มที่ 7)
  - ใบเซ็นชื่อผู้เข้าคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ กรณีสอบข้อเขียน (แบบฟอร์มที่ 8)
  - บัญชีกรอกคะแนนคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ กรณีสอบข้อเขียน (แบบฟอร์มที่ 9)
  - บัญชีกรอกสรุปคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ กรณีสอบข้อเขียน (แบบฟอร์มที่ 10)
  - แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคล ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ (แบบฟอร์มที่ 11)
  - ใบเซ็นชื่อผู้เข้าคัดเลือกและประเมินบุคคล ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ (แบบฟอร์มที่ 12)
  - บัญชีกรอกคะแนนคัดเลือกและประเมินบุคคล ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 2 (แบบฟอร์มที่ 13ก,14 ก)
  - บัญชีกรอกคะแนนคัดเลือกและประเมินบุคคล ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 3 (แบบฟอร์มที่ 13ข,14 ข)
  - บัญชีกรอกคะแนนคัดเลือกและประเมินบุคคล ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 4 (แบบฟอร์มที่ 13ค,14 ค)