สำนักงานประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร เข้าประชุมพิจารณาการจดทะเบียนกลุ่มฯ เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


สำนักงานประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร เข้าประชุมพิจารณาการจดทะเบียนกลุ่มฯ เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ วันที่ 29 มกราคม 2564 สำนักงานประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร เข้าประชุมพิจารณาการจดทะเบียนกลุ่มฯ เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมคณะกรรมการ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดบางขุด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พาตัวแทนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ตำบลนาโคก  ไปศึกษารูปแบบการเลี้ยงหอยแมงภู...  65   เข้าร่วมพิธีเปิดร้าน  Fisherman Shop@samutsakhon ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ Zoom Meet...  58  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สะพาน/ชายฝั่งทะเล เนื่องในวันพระบาทส...  57  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราม...  50  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯอำเภอเมืองสมุทรสาคร  ประจำเ...  44  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัยหา/การรับทราบแนวทางเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตระห...  39  เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม  และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน...  39  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ...  36  ให้คำแนะนำเกษตรกร ตำบลดอนไก่ดี  อำเภอกระทุ่มแบน  ที่ประสงค์จะเลี้ยงสัตว์น้ำ  และ...  36  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้...  34


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371