สร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคอาหารทะเล

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


สร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคอาหารทะเล วันที่ 30 ธันวาคม 2563  เวลา 09.30 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ได้ถ่ายทำรายการกมารให้ความช่วยเหลือชาวประมงจังหวัดสมุทรสาคร ในการสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคอาหารทะเล โดยมีสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับหน่วยงาน ศรชล. จังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) สมาคมการประมงสมุทรสาคร โดยได้ทำการเก็บตัวอย่างปลาทะเลจากเรือประมงบริเวณท่าเทียบเรือ เจ้จัน ตำบลบางหญ้าแพรก โดยมีกองทัพเรือได้รับซื้ออาหารทะเลในวงเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อนำไปประกอบเป็นอาหารให้กำลังพลในกองเพื่อยืนยันว่าสัตว์น้ำของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบริโภคได้โดยปราศจากเชื้อโควิด 19

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พาตัวแทนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ตำบลนาโคก  ไปศึกษารูปแบบการเลี้ยงหอยแมงภู...  64   เข้าร่วมพิธีเปิดร้าน  Fisherman Shop@samutsakhon ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ Zoom Meet...  56  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สะพาน/ชายฝั่งทะเล เนื่องในวันพระบาทส...  55  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราม...  46  ลงพื้นที่ให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องการแปรรูปสัตว์น้ำ แก่กลุ่มวิสาหกิจภูมิไทยบ้านเกาะ...  43  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯอำเภอเมืองสมุทรสาคร  ประจำเ...  39  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัยหา/การรับทราบแนวทางเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตระห...  37  จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ด้านการประม...  36  ติดตามการลงพื้นที่เพื่อตอบข้อซักถาม   36  เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม  และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน...  36


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371