ส่งมอบวัสดุการเกษตรสนับสนุนให้กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ส่งมอบวัสดุการเกษตรสนับสนุนให้กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-07-01  |   ข่าววันที่: 2020-06-26 |  อ่าน: 309 ครั้ง
 

วันที่  26  มิถุนายน  2563 ประมงจังหวัดสมุทรสาครมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอ ส่งมอบวัสดุการเกษตรเพื่อสนับสนุนให้กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง (รายเก่า) ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  กิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมง  ประจำปีงบประมาณ 2563  จำนวน  15  ศูนย์  ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร  อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว  

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,453) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (781) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (760) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (759) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (698) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (691) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (650)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000