จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกีรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลัษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกีรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลัษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-11  |   ข่าววันที่: 2020-06-10 |  อ่าน: 330 ครั้ง
 

วันที่ 10 มิถุนายน 2563  สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกีรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลัษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา (3 มิถุนายน 2563) โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร/ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) /ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 สมุทรสาคร /ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร  /อบต.กาหลง/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ตำบลกาหลง

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,492) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (784) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (765) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (761) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (699) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (692) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (651)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000