โครงการรักษ์ทะเล (เก็บขยะทะเล) และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการรักษ์ทะเล (เก็บขยะทะเล) และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2563  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-05  |   ข่าววันที่: 2020-02-05 |  อ่าน: 164 ครั้ง
 

ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร  เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรม "โครงการรักษ์ทะเล (เก็บขยะ) และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2563  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ลูกพันธุ์ปลากะพง  จำนวน 200,000 ตัว และลูกพันธุ์ปูม้า จำนวน 100,000  ตัว) ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 สมุทรสาคร และปล่อยขบวนเรือเพื่อออกดำเนินการเก็บขยะทะเลในแม่น้ำท่าจีน ปากแม่น้ำ และชายฝั่งทะเล ณ  บริเวณท่าน้ำวัดศรีสุทธาราม (วัดกำไร้า) หมู่ที่ 2  ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำ และการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทย ให้มีศักยภาพในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,602)  ทรงพระเจริญ .. (784) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (755) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (521) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (516) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (513) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (486) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (435) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).. (387) คัดเลือกศพก.ระดับจังหวัด เพื่อแข่งขันระดับเขตที่ศพก.เครือข่ายบ้านแพ้ว.. (385) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (366) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มายื่นคำขอร.. (365) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง แจ้งเตือนแก่เกษตรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้.. (365) ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรสาคร.. (347) จัดอบรมฝึกปฏิบัติการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าปลาน้ำจืด ให้กับเกษตรกรที่ร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) .. (339) ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร.. (321) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร.. (316) ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต กับเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) .. (314) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมสนับสนุนอาชีพสร้างรายได้ให้ชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจาก IUU .. (311) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน.. (307)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร