โครงการรักษ์ทะเล (เก็บขยะทะเล) และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


โครงการรักษ์ทะเล (เก็บขยะทะเล) และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร  เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรม "โครงการรักษ์ทะเล (เก็บขยะ) และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2563  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ลูกพันธุ์ปลากะพง  จำนวน 200,000 ตัว และลูกพันธุ์ปูม้า จำนวน 100,000  ตัว) ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 สมุทรสาคร และปล่อยขบวนเรือเพื่อออกดำเนินการเก็บขยะทะเลในแม่น้ำท่าจีน ปากแม่น้ำ และชายฝั่งทะเล ณ  บริเวณท่าน้ำวัดศรีสุทธาราม (วัดกำไร้า) หมู่ที่ 2  ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำ และการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทย ให้มีศักยภาพในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราม...  51   ให้คำแนะนำเกษตรกร ตำบลดอนไก่ดี  อำเภอกระทุ่มแบน  ที่ประสงค์จะเลี้ยงสัตว์น้ำ  และ...  39  ร่วมกิจกรรมมอบพันธุ์กบในภารกิจของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอ...  37  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้...  35  เข้าร่วมประชุมทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับบุคลากรหน่วยงานของอำเภอและประชาชนในพื้นที่อ...  35  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนอำเภอกระทุ่มแบน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อกฏหมายที...  33   เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา พื้นที่อำเภอกระ...  33  นายเทพชนก ยิ้มละมุล นิติกรฏิบัติการ ดำเนินการแจ้งคำสั่งมาตรการทางปกครอง เลขที่ ...  33  เข้าร่วมประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และพิจารณาคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนประเ...  32  เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรกร เพื่อพบประหารือในการขั...  32


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371