เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล" สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมงและตัวแทนผู้ประกอบการบางส่วน

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล" สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมงและตัวแทนผู้ประกอบการบางส่วน  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-10-22  |   ข่าววันที่: 2019-10-17 |  อ่าน: 411 ครั้ง
 

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายไพโรจน์ หน่ายมี นางสาวสุภิญญา ทิพย์มาตย์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล" สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมงและตัวแทนผู้ประกอบการบางส่วน ซึ่งจัดขึ้นโดยกองวิจัยและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -18 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทั้งเทคนิคและวิธีการใช้งานโปรแกรมฯดังกล่าว รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบกิจการการเลี้ยงกุ้งทะเลรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ที่สำคัญยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งระบบอีกด้วย

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,492) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (784) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (765) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (761) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (699) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (692) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (651)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000