เข้าร่วมกับคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

เข้าร่วมกับคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-02-22  |   ข่าววันที่: 2019-02-21 |  อ่าน: 337 ครั้ง
 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00น. นางสาวพรรณภคนีย์ ตันสมบูรณ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกับคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง นำโดยนายอำนวย มากทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำ ตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจภูธรเมือง เจ้าหน้าที่จัดหางาน ประกันสังคม เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมตรวจเรือประมงทะเล ในน่านน้ำจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 ลำ ดังนี้
1. เรือประมง โชคเจ้าพระยา 1 ทะเบียนเรือเลขที่ 317403393 ขนาด 72.48 ตันกรอส โดยมีนางราตรี จุ้ยเจริญ เป็นเจ้าของเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 161/1 หมู่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีนายนิพนธ์ อึ้งเจริญ เป็นผู้ควบคุมเรือ มีคนประจำเรือทั้งหมด 31 คน สัญชาติไทย 4 คน สัญชาติเมียนมา 25 คน สัญชาติลาว 2 คน      
2.  2. เรือประมง ดีเด่นดวง 1 ทะเบียนเรือ 177409983 ขนาด 91.10 ตันกรอส โดยมีนายปัญญา สำราญ เป็นเจ้าของเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 264 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีนายจเด็จ สำราญ เป็นผู้ควบคุมเรือ มีคนประจำเรือทั้งหมด 29 คน สัญชาติไทย 5 คน สัญชาติเมียนมา 24 คน 
จากการตรวจสอบเรือทั้ง 2 ลำ ไม่พบการกระทำความผิดตามกระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,453) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (781) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (760) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (759) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (698) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (691) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (650)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000