สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมตรวจกับ ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมตรวจกับ ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-01-10  |   ข่าววันที่: 2019-01-10 |  อ่าน: 378 ครั้ง
 

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.นางสาวพรรณภคนีย์ ตันสมบูรณ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมตรวจกับ ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด สถานีตำรวจภูธรจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เข้าร่วมตรวจสถานประกอบกิจการ จำนวน 2 แห่งดังนี้         
         ๑. บริษัท สหมิตรปลาป่น จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 20 หมู่ 4 ถนนสาธารณะ ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  มีลูกจ้างทั้งหมด 60 คน สัญชาติไทย 59 คน สัญชาติลาว 1 คน  
         ๒. บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 85/1-3 ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบกิจการผลิตปลากระป๋อง มีนายณรงค์ คงคาวนา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ มีลูกจ้างทั้งหมด 1,710 คน สัญชาติไทย 390 คน และสัญชาติเมียนมา 1,320 คน  
         จากการตรวจสอบสภาพการจ้างและสภาพการทำงานตลอดจนเอกสารหลักฐานสถานประกอบกิจการทั้ง 2 แห่ง ดังนี้
        ๑. บริษัท บริษัท สหมิตรปลาป่น จำกัด
  - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ปฏิบัติถูกต้อง
  - พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ปฏิบัติถูกต้อง
  - พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ปฏิบัติถูกต้อง
  - พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ปฏิบัติถูกต้อง
  - พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ปฏิบัติถูกต้อง
  - พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ปฏิบัติถูกต้อง
  - พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 ปฏิบัติถูกต้อง
        ๒. บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
  - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ปฏิบัติถูกต้อง
  - พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ปฏิบัติถูกต้อง
  - พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ปฏิบัติถูกต้อง
  - พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ปฏิบัติถูกต้อง
  - พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ปฏิบัติถูกต้อง
  - พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ปฏิบัติถูกต้อง
  - พระราชกำนดการการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,453) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (781) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (760) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (759) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (698) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (691) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (650)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000