สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งความประสงค์ออกนอกระบบ ในวันที่ 9 มกราคม 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งความประสงค์ออกนอกระบบ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-01-10  |   ข่าววันที่: 2019-01-09 |  อ่าน: 310 ครั้ง
 

นายอำนาจ   หนูทอง  ประมงจังหวัดสมุทรสาคร ประธานคณะทำงานตรวจสอบสภาพเรือในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะทำงาน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร สมาคมการประมงสมุทรสาคร นักวิชาการประมงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน สมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพเรือประมง ที่แจ้งความประสงค์ออกนอกระบบ (ระยะที่ 1 เร่งด่วน) ผลการประเมินสภาพเรือ
    - ยอดการประเมินแล้ว กลุ่ม นรบ.01 จำนวน 21 ลำ
    - ยอดเรือที่ยังไม่ประเมิน กลุ่ม นรบ.01 จำนวน 31 ลำ


 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,873)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,420) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (941) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (771) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (756) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (746) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (694) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (685) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (642)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000