โครงการอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร สำหรับเยาวชน ในยุค 4.0”

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร สำหรับเยาวชน ในยุค 4.0” 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-01-03  |   ข่าววันที่: 2018-12-15 |  อ่าน: 300 ครั้ง
 

โครงการอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร สำหรับเยาวชน ในยุค 4.0” รุ่นที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ เยาวลักษณ์ฟาร์ม เลขที่ 190/3 หมู่ 1 ตำบลสวนหลวง    อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 


 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,873)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,420) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (941) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (771) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (756) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (746) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (694) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (685) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (642)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000