ร่วมประชุมอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตามกลุ่มภารกิจ (ด้านสังคมและความมั่นคง)

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ร่วมประชุมอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตามกลุ่มภารกิจ (ด้านสังคมและความมั่นคง) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-07-26  |   ข่าววันที่: 2018-07-24 |  อ่าน: 278 ครั้ง
 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:00 น. ประมงจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมาย นายไพโรจน์ หน่ายมี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตามกลุ่มภารกิจ (ด้านสังคมและความมั่นคง) เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2563 โดยมีรองเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ เป็นประธาน


 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,873)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,423) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (941) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (771) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (756) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (746) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (694) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (685) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (642)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000