ประชาสัมพันธ์

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-05-16  |   ข่าววันที่: 2018-05-16 |  อ่าน: 349 ครั้ง
 

                                                                                                ประชาสัมพันธ์

เรือประมงที่ได้รับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ฉบับชั่วคราว (สร.3 ชั่วคราว) และได้ใบอนุญาตประมงพาณิชย์ ปีการประมง 61-62 เรียบร้อยแล้ว ขอให้ดำเนินการดังนี้

1.เรือประมงที่ออกทำการประมงแล้ว นับตั้งแต่ ได้รับใบอนุญาตฯ ให้แจ้งตรวจสุขอนามัย เพื่อรับใบ สร.3 ฉบับสมบูรณ์ 

2.เรือประมงที่ยังไม่พร้อมออกทำการประมง ให้แจ้งสาเหตุที่ไม่สามารถทำการประมง โดยมายื่นคำร้องได้ที่ศูนย์ / สถานี/สำนักงานประมงจังหวัด ที่ออกใบรับรอง สร.3 ชั่วคราวให้ภายในระยะเวลา 60 วัน หลังจากได้รับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ (ภายใน 30 พค.61) พร้อมแนบสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้

1.สำเนา สร.3 ชั่วคราว

2.สำเนาใบอนุญาตประมงพาณิชย์

3.สำเนาทะเบียนเรือไทย

4.สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ

5.หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์

 


 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,873)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,423) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (941) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (771) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (756) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (746) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (694) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (685) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (642)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000