เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรกร เพื่อพบประหารือในการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรฯ และจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการทั้ง 3 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรกร เพื่อพบประหารือในการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรฯ และจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการทั้ง 3 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. นายรวิวรรธ  รัตนราช  ประมงอำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรกร เพื่อพบประหารือในการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรฯ และจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการทั้ง 3 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  นายเทพชนก ยิ้มละมุล นิติกรฏิบัติการ ดำเนินการแจ้งคำสั่งมาตรการทางปกครอง เลขที่ ...  63   ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบควบคุมสินค้าอาหารสัตว์น้ำทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Aquafeed...  53  วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นางสุพิชชา เหมทานนท์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รัก...  43  วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายกมล กลึงพงษ์ ประมงอำเภอบ้านแพ้ว เข้าร่วมโครงการคลิน...  42  นางสุพิชชา เหมทานนท์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสมุท...  38  วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายกมล กลึงพงษ์ ประมงอำเภอบ้านแพ้วร่วมกับองค์การบริหารส่...  37  ข่าาวดี 15 ธันวาคม 2565 ดีเดย์..   35  สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร องค์การบร...  35  วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสคร พร้อมด้วยข้าราชการแล...  34  วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายกมล กลึงพงษ์ ประมงอำเภอบ้านแพ้ว ร่วมกิจกรรม สืบชะตาทะ...  33


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371