ให้ความรู้กับเกษตรกร เรื่อง นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาขยะในทะเล  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฏหมายในการใช้เครื่องมือทำการประมงให้ถูกต้อง  

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


ให้ความรู้กับเกษตรกร เรื่อง นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาขยะในทะเล  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฏหมายในการใช้เครื่องมือทำการประมงให้ถูกต้อง   

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565  นายอำนาจ   หนูทอง  ประมงจังหวัดสมุทรสาคร  มอบหมายให้  นายฉลอง  ทองบ่อ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายเทพชนก ยิ้มละมุล นิติกรปฏิบัติการ  เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ให้ความรู้กับเกษตรกร เรื่อง นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาขยะในทะเล  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฏหมายในการใช้เครื่องมือทำการประมงให้ถูกต้อง  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  นายเทพชนก ยิ้มละมุล นิติกรฏิบัติการ ดำเนินการแจ้งคำสั่งมาตรการทางปกครอง เลขที่ ...  63   ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบควบคุมสินค้าอาหารสัตว์น้ำทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Aquafeed...  52  วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นางสุพิชชา เหมทานนท์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รัก...  43  วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายกมล กลึงพงษ์ ประมงอำเภอบ้านแพ้ว เข้าร่วมโครงการคลิน...  42  วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายกมล กลึงพงษ์ ประมงอำเภอบ้านแพ้วร่วมกับองค์การบริหารส่...  37  นางสุพิชชา เหมทานนท์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสมุท...  37  สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร องค์การบร...  35  วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสคร พร้อมด้วยข้าราชการแล...  33  ข่าาวดี 15 ธันวาคม 2565 ดีเดย์..   33  วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายกมล กลึงพงษ์ ประมงอำเภอบ้านแพ้ว ร่วมกิจกรรม สืบชะตาทะ...  33


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371