มุทรสาคร เข้าร่่วมตรวจเรือประมงทำผิดกฏหมาย กับ คณะทำงานฯ ประกอบด้วย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร  ศรชล.จว. สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากส่วนกลาง (PSCC) โดยร่วมตรวจสอบเรือประมงที่ไม่เปิด VMS

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


มุทรสาคร เข้าร่่วมตรวจเรือประมงทำผิดกฏหมาย กับ คณะทำงานฯ ประกอบด้วย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร  ศรชล.จว. สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากส่วนกลาง (PSCC) โดยร่วมตรวจสอบเรือประมงที่ไม่เปิด VMS วันที่ 11 มกราคม 2565 นายอำนาจ  หนูทอง  ประมงจังหวัดสมุทรสาคร   มอบหมายให้ นายฉลอง  ทองบ่อิ ประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร เข้าร่่วมตรวจเรือประมงทำผิดกฏหมาย กับ คณะทำงานฯ  ประกอบด้วย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภ่คสาขาสมุทรสาคร  ศรชล.จว. สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากส่วนกลาง (PSCC) โดยร่วมตรวจสอบเรือประมงที่ไม่เปิด VMS ว่ายังจอดอยู่ในพิกัดที่แจ้งจุดจอไว้หรือไม่ ซึ่งในวันนี้ได้ตรวจสอบเรือที่ไม่ติด VMS (ตรวจทางน้ำ) จำนวน 50 ลำ  ผลการตรวจสอบ ปรากฏว่า เรือประมงทั้ง 50 ลำ ยังจอดปยู่ตามพิกัดที่แจ้งไว้ 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม...  114   ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร    113   เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ...  112  ตรวจเยื่ยมและให้กำลังใจ จุดตรวจมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2...  109  เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2565   96  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับกุ้งทะเลตามนโยบายกรมประมงเพื่อเพิ่มจำนวนผลผลิตกุ้...  79  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่   72  ประชุมกำหนดวางแผนความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อลดอุบัติเหตุ และอำนว...  66  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรม...  65  เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรกรีบร...  65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371