ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ  และประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน ปลาจ๊าดและปลายี่สก จำนวน 350,000 ตัว  โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี  และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี ณ ท่าน้ำโรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก (กิมลี้มณีฉาย) ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายณรงค์ รักร้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่จัดงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว    98    เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ...  82  กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาโรงเรียน/สถานศึกษา   80  มุทรสาคร เข้าร่่วมตรวจเรือประมงทำผิดกฏหมาย กับ คณะทำงานฯ ประกอบด้วย สำนักงานเจ้า...  78  ประชุมกลุ่มเกษตรกรทำการประมงเรือเล็กบางหญ้าแพรก ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรส...  78  ร่วมติดตามการดำเนินโครงการฯ ของกลุ่มวิถีทำประมงพื้นบ้าน   76  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้...  73  ระชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ประจำเดือนธันวาคม 2564    73  ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก...  73  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเร...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371