กิจกรรมส่งเสริมการตลาด

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-09-08  |   ข่าววันที่: 2021-08-26 |  อ่าน: 30 ครั้ง
 

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ ประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสนับสนุนชุดเอกสารให้ความรู้ด้านการตลาด พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตปลากะพงขาวให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ปลากะพงขาวประมงชายฝั่ง ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,894)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,765) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (960) ทรงพระเจริญ .. (914) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (808) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (803) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (773) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (713) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (707) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (661)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000