ประเมินจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ประเมินจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-09-08  |   ข่าววันที่: 2021-08-26 |  อ่าน: 35 ครั้ง
 

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางสุพิชชา เหมทานนท์หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมการประเมินจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ร่วมกับผู้จัดการแปลง และคณะทำงานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud meeting)

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,890)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,726) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (957) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (801) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (799) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (771) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (710) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (703) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (659)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000