ลงพื้นที่ติดตามการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งทะเล) แนะนำให้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมการใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ และตรวจติดตามการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้) ในพื้นที่ตำบลยกกระบัตร ตำบลบางโทรัด ตำบลนาโคก

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ลงพื้นที่ติดตามการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งทะเล) แนะนำให้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมการใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ และตรวจติดตามการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้) ในพื้นที่ตำบลยกกระบัตร ตำบลบางโทรัด ตำบลนาโคก 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-27  |   ข่าววันที่: 2021-06-15 |  อ่าน: 25 ครั้ง
 

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ประมงจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นางพรทิพย์ ทองบ่อ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวณฤชล ชนะสิทธิ์ นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ติดตามการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งทะเล) แนะนำให้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมการใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ และตรวจติดตามการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้) ในพื้นที่ตำบลยกกระบัตร ตำบลบางโทรัด ตำบลนาโคก
 


 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,873)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,420) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (941) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (771) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (756) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (746) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (694) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (685) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (642)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000