ลงพื้นที่เพื่อจับพิกัดพื้นที่ในการจัดแบ่งแปลงเลี้ยงหอยแมลงภู่ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ลงพื้นที่เพื่อจับพิกัดพื้นที่ในการจัดแบ่งแปลงเลี้ยงหอยแมลงภู่ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-27  |   ข่าววันที่: 2021-06-14 |  อ่าน: 30 ครั้ง
 

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายฉลอง ทองบ่อ ประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายกมล กลึงพงษ์ ประมงอำเภอบ้านแพ้ว และนางสาวณฤชล ชนะสิทธิ์ นักวิชาการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อจับพิกัดพื้นที่ในการจัดแบ่งแปลงเลี้ยงหอยแมลงภู่ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
 

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,453) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (781) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (760) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (759) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (698) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (691) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (650)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000