เข้าร่วมตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ร่วมกับชุดเฉพาะกิจจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสถานประการแปรรูปสัตว์น้ำ (กระเพาะปลาตากแห้ง)

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

เข้าร่วมตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ร่วมกับชุดเฉพาะกิจจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสถานประการแปรรูปสัตว์น้ำ (กระเพาะปลาตากแห้ง) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-19  |   ข่าววันที่: 2021-06-10 |  อ่าน: 48 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ประมงจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นางพรทิพย์ ทองบ่อ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนางสาวพัชนิดา หฤษฎ์วิวัฒน์กุล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ร่วมกับชุดเฉพาะกิจจังหวัดสมุทรสาคร โดยเข้าร่วมตรวจสถานประการแปรรูปสัตว์น้ำ (กระเพาะปลาตากแห้ง) ของนายณัฏฐวุฒิ งามสุวัฒน์ เลขที่ 71/27 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ขณะเข้าตรวจสอบพบมีการใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 12 คน จึงมีความผิดการกระทำ
ความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ ผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนดำเนินการประกอบกิจการโรงงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดตามมาตรา 10/1 จึงได้ควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรสาคร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,873)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,423) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (941) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (771) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (756) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (746) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (694) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (685) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (642)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000