ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ณ แพปลาไพบูลย์ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ณ แพปลาไพบูลย์ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-13  |   ข่าววันที่: 2021-06-08 |  อ่าน: 94 ครั้ง
 

วันที่ 8 มิถุนายน 2564  นายกมล กลึงพงษ์ ประมงอำเภอบ้านแพ้ว พร้อมด้วยนางพรทิพย์ ทองบ่อ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนางสาวณฤชล ชนะสิทธิ์ นักวิชาการประมง ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ณ แพปลาไพบูลย์ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลการดำเนินการพบว่ามีแรงงานทั้งหมด 9 คน เป็นสัญชาติไทยทั้งหมด ไม่พบแรงงานต่างด้าว โดยนายไพบูลย์ กสิผล เจ้าของสถานประกอบการ แจ้งว่าก่อนหน้านี้ได้ประกอบกิจการอยู่ที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ย้ายมาประกอบกิจการในสถานที่ดังกล่าว ในส่วนของการแยกชิ้นส่วนปลา ส่วนของหัวปลานั้น จะนำไปส่งโรงงานปลาป่น ส่วนการล้างทำความสะอาดพื้นที่สถานประกอบการ น้ำที่ล้างจะไหลลงสู่บ่อพักน้ำในพื้นที่ของตนเองไม่ได้ ไหลทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งน้ำในบ่อพักน้ำไม่มีสภาพเน่าเสีย และมีการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อนั้นด้วย


 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,873)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,420) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (941) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (771) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (756) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (746) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (694) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (685) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (642)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000